….English : Thai

Text Box: Palm Hut Beach

Palm Hut Beach Boutique Resort

PALM HUT BEACH

BOUTIQUE RESORT

อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เป็นที่ตั้งของพระบรมรูปของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ พ.ศ.2525 นำพระบรมรูปมาประดิษฐานไว้ เมื่อ พ.ศ.2531 ทำพิธีสมโภชและเปิดพระตำหนัก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2535

พระพุทธกิตติสิริชัย
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ รูปทรงแบบคันธาราช (ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิเพชรบนดอกบัว ที่ฐานผ้าทิพย์มีพระนามาภิไธย ส.ก.ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ 9 ยอดขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างยิ่ง คณะสงฆ์และพสกนิกรผู้จงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 โดยมี นายสวัสดิ์ โชติพานิช (อดีตประธานศาลฎีกา) เป็นประธานโครงการ ได้รับการออกแบบจากนายช่าง ประจำสำนักพระราชวังโดย ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี